Zdarza się, że oprogramowanie SMART Notebook nie daje się aktywować
– wpisujemy kod aktywacyjny , jest on sprawdzany na serwerze , ale nie ma potwierdzenia aktywacji.
Dzieje się tak czasami z systemem operacyjnym Win 7 lub Vista
Jeśli program jest jeszcze w okresie 30 dniowej aktywacji :
należy pobrać aktualizację SMART Notebook z zakładki pomoc.

Jeśli program jest już zablokowany – wygasła 30-to dniowa licencja :
Należy kliknąć prawym klawiszem myszy , na ikonie SMART Notebook’a otworzyć menu i wybrać z niego : uruchom jako administrator , włączy się okno z możliwością wpisania klucza.