Szkoła Interaktywna

Urządzenie e-STUDIO306LP jest pierwszym na świecie rozwiązaniem, które wykorzystuje unikalną proekologiczną technologię wielokrotnego wydruku na tej samej kartce papieru dzięki wykorzystaniu tonera, którego czynnik koloryzujący może w specjalnym procesie przestać być widoczny.
Nowy produkt Toshiba otwiera nowy rozdział w koncepcji zielonego biura polegający na oszczędności zużycia papieru, a tym samym emisji CO2 do atmosfery, pośrednio chroniąc drzewostan a także zasoby wody wykorzystywane w procesie produkcji papieru

Dodatkowe informacje


Projekt Rządowy
- Cyfrowa szkoła

Punktualny przedszkolak
Bezprzewodowa sieć WiFi
  • Newsletter