Szkoła Interaktywna

INSTALACJE AUDIO WIZUALNE W KOŚCIOŁACH            

Chcielibyśmy Państwu zaprezentować naszą ofertę sprzętu audio wizualnego przeznaczoną do instalacji w Kościołach. W ramach współpracy z nami proponujemy Państwu spotkania połączone z indywidualnym doborem urządzeń, instalację systemów oraz opiekę serwisową nad sprzętem.

Oferta szczegółowa dla kościołów / Oferta projektorów klatkowych

INSTALACJE Z WYKORZYSTANIEM PROJEKTORÓW

Wygląd obrazu nawiązuje do obrazu wyświetlanego przez rzutniki slajdów, do czego przyzwyczajeni są parafianie, łatwo jednak można wprowadzić do obrazu kolory. Projektor służyć może jako urządzenie do wyświetlania filmów i zdjęć. W tablicach diodowych komputer magazynujący teksty pieśni jest za razem nadajnikiem bezprzewodowym. W razie awarii nie możemy go natychmiast zastąpić zwykłym komputerem, jak przy instalacji z projektorem. Poza tym projektor zawsze można przenieść i użyć w innym miejscu, zestaw diodowy jest przypisany wyłącznie do pełnienia funkcji wyświetlacza tekstu.

PRZYKŁAD
Zabudowa niewielkiej wnęki obok ołtarza.
W aranżacji tej wykorzystano specjalny ultrakrótkoogniskowy projektor i elektryczny ekran do projekcji tylnej. Skośna zabudowana wnęka miała tylko 85 cm długości. Uzyskaliśmy obraz o podstawie 150 cm. Ekran rozwija się automatycznie po włączeniu projektora. Steruje urządzeniami organista.

Zintegrowany system nagłaśniający o mocy 70W z mikrofonem bezprzewodowym. CR-70 znakomicie nadaje się do nagłaśniania różnego rodzaju imprez organizowanych w plenerze. Szczególnie przydatny jest tam, gdzie nie sięga zasilanie sieciowe. Może on współpracować z mikrofonem bezprzewodowym lub transmiterem AUDIO, który umożliwia przekazywanie dźwięku z zewnętrznych urządzeń typu odtwarzacz CD, magnetofon, radio, mikser dźwięku itp. CR-70 ma także możliwość podłączenia dodatkowego mikrofonu i dwóch urządzeń AUDIO. Mikrofon bezprzewodowy, dodatkowy mikrofon oraz urządzenia AUDIO mają osobne regulacje głośności i mogą pracować jednocześnie. Wszystkie wejścia mają wspólną 2-punktową regulację barwy tonu.Projekt Rządowy
- Cyfrowa szkoła

Punktualny przedszkolak
Bezprzewodowa sieć WiFi

  • Newsletter