Szkoła Interaktywna


Punktualny Przedszkolak

Już od września bieżącego roku publiczne placówki mają obowiązek rejestrować czas pobytu dziecka w przedszkolu. Powodem jest zmiana ustawy o systemie oświaty, w myśl, której w miejsce opłaty stałej pojawia się system naliczania opłaty, za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu powyżej ustalonego progu.
Ma to kluczowe znaczenie dla organizacji pracy przedszkoli i to na nich spoczywa teraz obowiązek ewidencjonowania godziny przyjęcia dziecka pod opiekę przedszkola oraz jego odbioru przez opiekuna. Prowadzenie tak punktualnej ewidencji bez odpowiedniego zaplecza technicznego może okazać się bardzo trudne w realizacji.

Jak działa system Punktualny Przedszkolak ?

System gwarantuje prostą i przejrzystą obsługę ze strony pracowników przedszkola, jak i rodziców. Stanowi oszczędnośc czasu w dziale księgowości. Zasada działania opiera się o schemat:

 • Rodzic bądź opiekun dziecka zostaje wprowadzony do systemu- do wyboru mamy kilka metod weryfikacji: karty zbliżeniowe, breloki zbliżeniowe do kluczy lub kod PIN (w przypadku, gdy karta zostanie zapomniana).
 • Przyprowadzając i odbierając dziecko, rodzic rejestruje zdarzenie przykładając kartę lub brelok do czytnika umieszczonego w przedszkolu. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone lub odebrane z przedszkola.
 • System nie posiada żadnych danych osobistych (wrażliwych). Stanowi bezpieczeństwo dla rodziców/ opiekunów i pracowników przedszkola przy utracie karty lub czytnika.

 • >>Zobacz szczegóły <<
  Projekt Rządowy
  - Cyfrowa szkoła

  Punktualny przedszkolak
  Bezprzewodowa sieć WiFi
 • Newsletter